Ahirzaman Tarihi Seti 5 Cilt- 7914

AHİRZAMAN TARİHİ

BU SETLE YAKIN TARİHE BAKIŞ AÇINIZ DEĞİŞECEK

19. asırdan itibaren yakın tarihimizin önemli dönüm noktalarının Risale-i Nur ışığında değerlendirildiği set, bizi âhirzamanın “dehşetli” olaylarıyla baş başa bırakıyor.
Bu beş kitaplık seride;

OSMANLI MODERNLEŞMESİ: Batı karşısındaki gerilemenin telafisi için yapılan yenilenme ve ıslahat hareketlerini,OSMANLI DEMOKRASİSİ: Bediüzzaman’ın “Şeriat namına” alkışladığı Meşrutiyetle gelen kısmî demokrasi ve hürriyet havasını,

ELVEDA OSMANLI: Altı asırlık Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişini, Milli Mücadele ve İstiklal Harbi yıllarını;

ADI CUMHURİYET: Çalkantılı yıllar sonrasında yüzünü Batıya dönen, “isim ve resimden ibaret” kalan Cumhuriyet idaresini ve tek parti dönemini;

DARBELİ DEMOKRASİ: Önü her on yılda bir darbelerle kesilen “demokrasi serüvenimiz” ve sancılı yılların arka planını bulacaksınız.

550,00
İncele